Optimaal inhuren; over 'direct sourcing', MSP's, FMS, VMS en het 'Supplier funded model'...

Managed Service Providers en Vendor Management en Freelance Management Software, vaak benoemd als MSP's, VMS en FMS, staan in de belangstelling. Steeds grotere inhuurcontracten worden via inhuurprogramma's uitbesteed, waarbij meestal een MSP wordt geselecteerd die werkt met een eigen of een 'third party' VMS, FMS of software van de inlener zelf. Het is de vraag of de behoeften van organisaties om inhuur van externen effectief en efficiënt te regelen, en fiscaal-juridische risico’s te verminderen, hiermee per definitie op de juiste manier worden ingevuld. De trend van 'direct sourcing' staat namelijk haaks op hoe bijvoorbeeld meerdere MSP's maar ook de VMS en FMS werken en betaald worden. Niels van Berkel van Planet Interim stelt in deze column belangrijke vragen en geeft zijn visie aangevuld met een infographic over hoe 'direct sourcing' toe te passen. Ook door MSP's en binnen VMS en FMS software.

Het selecteren van een MSP kost de nodige tijd en capaciteit maar ook het implementeren en activeren van een inhuurprogramma zelf, samen met de MSP, vergt een forse investering in tijd en middelen. De geselecteerde MSP dient immers niet alleen ‘Tier 1 en 2 suppliers’ te selecteren, contracteren en activeren, maar dient eventueel ook nog een VMS of FMS te selecteren, activeren en of te integreren. Tot slot moet de inhuurder samen met de MSP de nodige proces- en organisatieveranderingen door zien te voeren door stakeholders te betrekken en op de beoogde manier te laten participeren. De kans is hierdoor groot dat relatief veel tijd en budget verdwijnt nog voordat een inhuurprogramma zelf van start kan.

Waarom bijna altijd leveranciers inschakelen terwijl direct sourcing aan belang wint?

Als inhurende organisatie moet je daarna dus nog beginnen met het daadwerkelijk werven en onboarden en, na de opdracht, weer netjes naar buiten begeleiden van de externen. En dat in een tijd dat organisaties meer dan ooit een band willen opbouwen met (voormalige) tijdelijke collega’s en tevens streven naar meer transparantie en ketenverkorting. De creatie van extra tussenlagen, met bijvoorbeeld een MSP en diverse leveranciers daar weer onder, maakt dit een nog grotere uitdaging. 

Hierbij is ook de vraag belangrijk waarom een MSP nagenoeg altijd leveranciers inschakelt, terwijl direct sourcing juist aan belang wint? Meerdere MSP's gebruiken immers in bijna 100% van de gevallen een supplier, dus een uitzend- of recruitmentbureau, waardoor voor iedere inhuur een fee van gemiddeld 15 tot 20% wordt betaald. Plus MSP-kosten, meestal een percentage van de 'spend' aan inhuur, betaald door suppliers aan de MSP, als er sprake is van het zogenaamde 'supplier funded model'. Als dit 'supplier funded model' gehanteerd word, kan er dus sprake zijn van een prikkel die de spend aan inhuur niet zo veel als mogelijk omlaag brengt én waardoor nagenoeg altijd leveranciers ingezet blijven worden. De MSP's worden in dit model immers door suppliers betaald...

"Het 'supplier funded model' staat haaks op de trend van direct sourcing"

Niet MSP's zelf maar het 'supplier funded model' staat daarom haaks op de trend van direct sourcing, waarbij de keten immers zo kort en transparant mogelijk is, er geen of zo weinig mogelijk marge wordt gestapeld en ook de lijnen naar de interim markt kort zijn. Er zijn onafhankelijke direct sourcing en matching tools die op verzoek van inhurende managers per direct kunnen zorgen voor het zowel reactief, via het plaatsen van opdrachten, als proactief, via ‘talent pooling’, aantrekken van interim managers en freelance specialisten. Deze tools, zoals Planet Interim, werken zonder tussenlagen, nagenoeg zonder implementatie en vaak zonder fee te hoeven betalen. Een concrete extra besparing op de spend aan inhuur van gemiddeld 10 tot 15% is dan eenvoudig bereikbaar, nog los van alle tijd en energie die niet aan de opzet van een groot 'supplier funded' inhuurprogramma hoeft te worden besteed. Als een gespecialiseerde partner (een 'broker') vervolgens de juiste contracten afstemt op wetgeving en de behoefte van partijen, dan is alles goed en efficiënt geregeld.

MSP en direct sourcing sluiten elkaar niet uit

Aangezien MSP's ook een waardevolle adviserende rol kunnen spelen en zij de inlener goede tools ter beschikking kunnen stellen, denk aan business intelligence, zou het nog beter zijn als MSP's afscheid nemen van het supplier funded model en op een andere manier betaald gaan worden. Denk dan aan een vaste vergoeding voor geleverde diensten ('beprijzing'), wat de transparantie ten goede komt, in combinatie met een vergoeding voor te behalen doelen. Niet alleen kwantitatieve doelen, zoals besparingen op inhuur, een prikkel die direct sourcing juist omarmt, maar ook kwalitatieve doelen zoals klanttevredenheid bij inhurende managers en ingehuurde professionals. Ook deze kwalitatieve doelen worden makkelijker haalbaar als er minder ruis op de lijn zit en er minder contact hoeft te worden onderhouden met (te) veel organisaties. Direct sourcing tools maken immers direct en persoonlijk contact met de meest passende professionals sneller mogelijk zonder tussenlagen en tijd- en margeverlies.

"Meer transparantie, ketenverkorting en direct sourcing"

Er zijn gelukig vooruitstrevende inleners en MSP's die deze visie omarmen en die zelf nadrukkelijk werken aan meer transparantie, ketenverkorting en die direct sourcing tools een plek geven in hun FMS of VMS en dus de 'inhuurmix'. Met deze partijen zoekt Planet Interim de samenwerking.

Voor die vooruitstrevende inleners en MSP's zet ik in onderstaande infographic mijn visie uiteen op de optimale inrichting van de inhuur van professionals in geval van een concrete opdracht. Deze benadering is uitstekend bruikbaar voor partijen die klantgericht zijn en die open staan voor een nieuwe, meer effectieve, transparante en kostenefficiënte manier van inhuren van hoger opgeleide professionals voor hun relaties.

Vind hier meer informatie over hoe je als MSP of opdrachtgever met onze superhandige jobservice tijd en geld bespaart en direct kunt focussen op de beste interim kandidaten. Op basis van A.I. parsen, analyseren, coderen en plaatsen we al jullie opdrachten automatisch door en matchen deze automatisch met onze leden en bezoekers. We brengen de sollicitaties direct naar jullie eigen bronsite met behulp van sollicitatielinks, waardoor het eigen proces volledig intact blijft. Heb je vragen of wil je dat wij het account voor je organisatie opzetten? Geen probleem, neem gewoon contact met ons op.


Optimaal inhuurproces