Planet Interim AUCTION TECHNOLOGY

Veilingtechnologie voor een fair en optimaal tarief voor beide partijen

Ook met online veilingtechnologie onderscheidt Planet Interim zich van andere online marktplaatsen voor interim professionals. Planet Interim is een onafhankelijk self-sourcing platform dat werkgevers de gelegenheid biedt om hun interim opdrachten met een veilingfunctie te publiceren. Niels van Berkel, directeur van Planet Interim: ‘Interimmers zien, voordat zij op een opdracht reageren, het tot op dat moment geboden gemiddelde, hoogste, laagste en meest voorkomende uurtarief.

De interimmer kan nog steeds een hogere prijs afgeven maar dan moet hij of zij ook aantoonbaar meer waarde voor de klant toevoegen. De werkgever krijgt een e-mail met de motivatie van de interimmer evenals een PDF met zijn CV. Ook krijgt hij van ons een link naar zijn eigen online account. Daar kan hij de interimmer eenvoudig en snel uitnodigen voor contact of de interim professional afwijzen. Makkelijk en in een paar seconden met een te selecteren motivering uit een lijstje van beschikbare afwijzingsredenen en waar gewenst vrije tekst. 

Als de werkgever daarmee te lang wacht, herinneren we hem daar aan omdat we het belangrijk vinden dat er op een goede manier met de interimmers wordt omgegaan. Het is immers een van de meest gehoorde klachten over brokers en bemiddelaars, dat professionals na het verzenden van hun reactie niets meer van hen vernemen.'

Geen race to the bottom

Volgens Van Berkel betekent dit niet dat er voortaan alleen nog maar geconcurreerd gaat worden op de laagste prijs: ‘Werk- en opdrachtgevers moeten een indicatie voor een uurprijs afgeven. En interimmers kunnen door de technologie sowieso niet meer dan 25 procent plus of min daarvan afwijken. 

Verder denk ik dat het veel bedrijven niet alleen gaat om de laagste prijs, maar om de juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Daar zorgt deze veilingtechologie voor.'

Voorbeeld veiling opdracht op Planet InterimGoedkoper en minder ruis

Een van de grootste voordelen is dat deze manier van werken eenvoudiger en goedkoper is met minder ruis op de lijn: ‘De marge die bemiddelingsbureaus normaal vragen, kun je nu uitsparen en onderling verdelen. Hiermee bereiken we dat er een eerlijke prijs tot stand komt.' Wel is het zo dat werkgevers èn interimmers moeten wennen aan de toenemende transparantie en realistisch leren onderhandelen over tarieven. ‘Het is optimaal als de werkgever en interimmer de uit te sparen bemiddelingsmarge van gemiddeld 20% (die men anders dus kwijt was geweest aan een bemiddelingsbureau - red.) weten te delen. De opdrachtgever betaalt gemiddeld 10 procent minder aan inhuurkosten en de interimmer ontvangt tegelijktertijd gemiddeld 10 procent meer inkomsten.'


Marktfconform

Om marktconforme tarieven tot stand te brengen, en hierbij zowel de opdrachtgever als professional te ondersteunen, heeft Planet Interim samen met Intelligence Group de 'Tariefindicator' ontwikkeld. Hiermee krijg je snel een onderbouwde tariefindicatie gebaseerd op het vaste bruto salaris van een vergelijkbare vaste baan of een indicatie gebaseerd op marktonderzoek en actuele data van ruim 55 duizend opdrachten die in een half jaar (2021) op Planet Interim worden geplaatst en data van 25 duizend bij Planet Interim aangesloten professionals. Zie voor meer informatie deze Infographics


Internationaal

Een ander belangrijk element aan het platform is dat het niet alleen in het Nederlands en Engels beschikbaar is maar nu ook in het Frans, Duits en Bulgaars. 'Zo kunnen professionals uit andere EU-landen eenvoudiger worden bereikt.'